Produkter Tjenester Meny

Våre tjenester og ekspertise

Kontakt oss gjerne om du ønsker bistand innen nybygg, ombygginger, rehabilitering, tilbygg for boliger, industri eller forretningsbygg.

Arbeidene våre omfatter:   

  • service   
  • sanitæranlegg innvendig   
  • sanitæranlegg utvendig   
  • varme/kjølesentraler   
  • tekniske rom/varmedistribusjon/radiatorer/gulvvarme   
  • gass/boliggass

Vannbåren varme

Dette er fremtidens oppvarmingssystem. Vanlig elektrisk varme binder deg opp til din elektrisitetsleverandør. Ved vannbåren gulvvarme står du fritt til å velge energileverandør og kan blant annet benytte solenergi, olje eller gass. En ny mulighet er å installere en varmepumpe som henter energien i naturen. (Se pkt. under)

Varmepumper som henter energien i naturen

Jorden er en varmekilde, og denne energien kan hentes ut ved hjelp av en varmepumpe. En mulighet er å benytte den til et system for vannbåren gulvvarme (se pkt. over) eller et radiatorsystem.  NB! Du kan få opptil 15 % støtte til å montere varmepumpe. Kontakt ENØK-senteret i din kommune.

Service

Bytte ut toalett? Vedlikehold av varmtvannsbereder? Innstallere vannstopper? Vi påtar oss alt servicearbeid som har med vann og avløp å gjøre. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett og våtromsgodkjenning.