Produkter Tjenester Meny
Rørleggerkjeden VB

Entreprenører

Wien og Lie utfører alt fra mindre løpende oppdrag til større prosjektanlegg for våre entreprenører. 

Vi er opptatt av å styrke og heve rørleggerarbeidet til å bli en mer helhetlig levering av tjenester. Dette innebærer spesielt å styrke håndverksmessig kvalitet, kundekontakt, kundeoppfølging og grundig levering av dokumentasjon på utførte arbeider.

I tillegg til standard kurs og sertifiseringer innehar våre ansatte følgende spesialiserte kompetanse med sertifiserte kurs:
- Speilsveising og elektrosveis
- Sprinkel, FG-900: Service, vedlikehold og prosjektering
- F-Gass

Vi samarbeider med blant annet Asker Entreprenør og Håndverkeriet med flere.

Pågående prosjekter, 2021/2022:

Varmestua og midlertidig botilbud

Prosjekt Varmestua: Tilakshaver er Asker kommune og byggentreprenør er Asker entreprenør.

Opprettelse av ny varmestue med midlertidig botilbud på nåværende parkeringsplass på Askerholmen. Arbeidene inkluderer blant annet hovedledninger, sanitær-og sprinkelanlegg. Mer informasjon finnes på Asker kommune sine sider: https://www.asker.kommune.no/asker-mot-2030/stedsutvikling/flytting-varmestua-og-botilbud/

Stigenga Borettslag

Stigenga Borettslag: Oppdragsgiver er Stigenga Borettslag og entreprenør er Håndverkeriet.

Opprettelse av åtte nye boenheter fordelt på to rekkehus etter brann høsten 2020.  Arbeidene inkluderer blant annet sanitæranlegg.

Noen av våre større referanseprosjekter de siste årene inkluderer:

Pilestredet Ungdomshus

Prosjekt Pilestredet 84b: Tiltakshaver er Oslo kommune (OBY) og byggentreprenør er Håndverkeriet.

Oppussing av ungdomshus i Pilestredet. Arbeidene inkluderer blant annet sanitær, varme og sprinkel.

J. A. Lippestad

Prosjekt J. A. Lippestads vei 14- 20: Tiltakshaver er Bærum kommune og byggentreprenør er Asker Entreprenør.

Oppussing av brukerleiligheter, fellesarealer og personfasiliteter for Bærum kommune. Arbeidene inkluderer blant annet hovedledninger, sanitær- og sprinkelanlegg.

Gabbroveien 1

Prosjekt Gabbroveien 1: Tiltakshaver er Bærum kommune og byggentreprenør er Asker Entreprenør.

Oppussing av 14 brukerboliger og 4 fellesrom for Bærum kommune. Arbeidene inkluderer blant annet hovedledninger, sanitær-og sprinkelanlegg.

Vi har også fast serviceavtale med følgende bedrifter: 

VB Wien og Lie Radisson Blu Plaza

Foto: Erlend Bjørtvedt.

Radisson Blu Plaza 

Service på sanitær-, varme- og sprinkelanlegg.

VB Wien og Lie Scandic Asker

Foto: LOF Arkitekter AS

Scandic Asker

Service på sanitær- og varmeanlegg.

VB Wien og Lie Quality Hotel Leangkollen

Foto: Nordic Choice Hotels

Quality Hotel Leangkollen 

Service på sanitær- og varmeanlegg.